Asiantuntija, TKI (EU/KV-rahoitus)

Metropolia Ammattikorkeakoulussa lähestymme yhteiskunnallisia haasteita tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnallamme rohkeasti kolmen innovaatiokeskittymän kautta. Ne mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden parissa. Ajattelumme keskiössä on ihminen; rakennamme uusilla ratkaisuilla hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta ihmiselle ja elinympäristöllemme.

Haluatko päästä tekemään merkityksellistä työtä, jossa toimit keskeisessä roolissa uusien ratkaisujen mahdollistamiseksi? Haemme TKI- ja projektipalvelut yksikön projektin valmisteluvaiheen palveluihin (pre-award) innostavaa, ratkaisukeskeistä ja uusista mahdollisuuksista kiinnostunutta ASIANTUNTIJAA, jolla on vahva ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa tukevien KV/EU-rahoitusohjelmien tuntemus sekä TKI-hankevalmisteluun liittyvä osaaminen.

Tehtävässä

 • tuet innovaatiokeskittymien teemoihin liittyvien rahoitushakemusten valmistelua, erityisesti EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelman ja Erasmus+ valmisteluiden osalta
 • kartoitat Metropolian toimintaa tukevia TKI-rahoitusmahdollisuuksia ja tiedotat niistä henkilöstöämme sekä pidät yhteyttä TKI-toimintaa rahoittaviin tahoihin
 • neuvot TKI-hankkeita valmistelevaa henkilöstöä TKI-rahoituksen hankkimiseen liittyvissä kysymyksissä ja osallistut osaltasi Metropolian TKI-toiminnan kehittämiseen

Odotamme, että sinulla on

 • ammattikorkeakouluille keskeisten TKI-rahoitusinstrumenttien vahvaa tuntemusta, erityisesti EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma sekä Erasmus+
 • kokemusta TKI-rahoituksen menestyksellisestä hakemisesta
 • soveltuva korkeakoulututkinto
 • työkokemusta korkeakoulumaailmasta
 • erinomainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tohtorin tutkinto katsotaan eduksi. Katsomme eduksi myös sisältöosaamisen jollakin osa-alueella innovaatiokeskittymistämme (Tulevaisuuskestävä terveys ja hyvinvointi, Puhtaat ja kestävät ratkaisut sekä Älykäs ja luova kaupunki).

Onnistuaksesi tarvitset

 • myönteisen ratkaisukeskeisen asenteen sekä kykyä toimia haastavissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa
 • kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja hallita päällekkäisiä projekteja
 • erinomaiset vuorovaikutus-, verkostoitumis- ja esiintymistaidot
 • itseohjautuvuutta, joustavuutta ja päämäärätietoisuutta.

Tarjoamme sinulle

 • työpaikan suuressa korkeakouluyhteisössä, jossa saa tehdä merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä
 • joustavat työskentelymahdollisuudet ja toimivat työtilat moderneilla kampuksilla
 • tukea liikuntaan ja kulttuuriharrastuksiin
 • monipuoliset työtehtävät itsensä kehittämiseen ja kannustavan työkulttuurin
 • asiantuntevan tiimin tuen ja mukavat kollegat.
   

Tehtävä on määräaikainen (syynä sijaisuus) 28.2.2025 asti. Aloitus sopimuksen mukaan, mahdollisimman pian. Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaisesti. Valittavan henkilön kokemus ja osaaminen vaikuttavat tehtävän kuukausipalkan määrään, joka on noin 3300-3800€/kk + mahdollinen henkilökohtainen palkanlisä.

Tehtävä sijoittuu Metropolian TKI- ja projektipalvelut yksikön projektin valmisteluvaiheen palveluiden tiimiin. Projektin valmisteluvaiheen palvelut vastaavat Metropolian TKI-hankkeiden valmistelun tuesta sekä TKI-rahoitukseen liittyvästä neuvonnasta. Tiivistä yhteistyötä oman yksikön lisäksi tehdään niin innovaatiokeskittymien toimijoiden kuin talousvastaavien ja lakipalveluiden kanssa. 

Tiedustelut

Lisätietoja tehtävästä antaa Projektin valmisteluvaiheen palveluiden tiimin esihenkilö
Jenna Ylimaunu, jenna.ylimaunu@metropolia.fi tai p. +358 50 473 4195 (tavoitettavissa 19.2. klo 10-16, 20.2. klo 9-16 sekä 21.2. klo 9-13).

 

In English:

SPECIALIST, RDI (EU/International Funding)

At Metropolia University of Applied Sciences, we approach societal challenges boldly through our research, development, and innovation activities, facilitated by three innovation hubs. These clusters enable a new way of learning, generating innovative solutions, and engaging in interdisciplinary collaboration on significant societal and global phenomena. At the core of our thinking is the human; we construct well-being and a sustainable future for individuals and our environment with novel solutions.

Do you want to contribute to meaningful work, playing a central role in enabling new solutions? We are seeking an enthusiastic, solution-oriented SPECIALIST interested in new opportunities, with a strong understanding of international/EU funding programs supporting research, development, and innovation (RDI) activities in universities of applied sciences. The ideal candidate should possess expertise in preparing RDI projects and have strong experience in international/EU funding programs.

In this role, you will:

 • Support the preparation of funding applications related to the themes of innovation hubs, particularly in the context of the EU's research and innovation framework program and Erasmus+.
 • Identify RDI funding opportunities supporting Metropolia's activities and inform our staff about them, maintaining contact with entities financing RDI activities.
 • Advise personnel preparing RDI projects on questions related to applying for RDI funding and contribute to developing Metropolia's RDI activities.

We expect you to have:

 • Strong knowledge of key RDI funding instruments for universities of applied sciences, especially the EU's research and innovation framework program and Erasmus+.
 • Experience in successfully applying for RDI funding.
 • Suitable higher education degree.
 • Work experience in the higher education sector.
 • Excellent oral and written proficiency in English.

A doctoral degree is considered an advantage. Familiarity with the content of one or more of Metropolia’s innovation hubs (Clean and Sustainable Solutions, Future proof health and wellbeing and Smart and Creative City) themes is also considered an advantage.

To succeed in this role, you need:

 • A positive, solution-oriented attitude and the ability to operate in challenging and rapidly changing situations with diverse people.
 • The ability to grasp extensive contexts and manage overlapping projects.
 • Excellent interpersonal, networking, and presentation skills.
 • Self-direction, flexibility, and determination.

We offer you:

 • A position in a large university community where you can engage in meaningful and impactful work.
 • Flexible working opportunities and functional workspaces in modern campuses.
 • Support for sports and cultural activities.
 • Diverse tasks for self-development and an encouraging work culture.
 • Support from a knowledgeable team and friendly colleagues.

The position is temporary (due to a substitution) until the 28th of February 2025 and it starts as soon as possible, according to agreement. The salary and other terms of employment are determined according to SIVISTA’s General collective agreement for the private teaching sector. The selected person's experience and skills will affect the monthly salary for the position, which is approximately 3300-3800€ per month, plus a potential personal salary supplement.

The position is located within the team of Pre-award Services in Metropolia's RDI and Project Services unit. Pre-award Services are responsible for supporting the preparation of Metropolia's RDI projects and providing advice on RDI funding. Close collaboration is maintained not only within the unit but also with actors from innovation hubs and economic and legal services.

Inquiries: For more information about the position, please contact Jenna Ylimaunu, the team leader of Pre-award Services: jenna.ylimaunu@metropolia.fi or +358 50 473 4195 (reachable on 19.2. between 10-16, 20.2. between 9-16 and 21.2. between 9-13).

The application period starts 9th of February 2024 and it is open until the 1st of March 2024 at 23:59 (Europe/Helsinki).

Contract: fixed 

Apply between and
Employment type: Määräaikainen

Metropolia University of Applied Sciences

Metropolia University of Applied Sciences, Finland’s largest university of applied sciences, educates future professionals in the fields of Business, Culture, Health Care and Social Services, and Technology. Metropolia is a community of 17,000 students and more than 1,000 experts. In Metropolia, people and worlds meet to create insight, expertise and well-being.

As a bold reformer of higher education, we build a sustainable future in close cooperation with businesses and various organisations. As a solution-oriented higher education institution, we support fresh ideas, new innovations and bold experiments. Every year, we conduct more than 100 research and development projects for the good of society and people. Metropolia’s turnover is 111 million euros, of which RDI and business operations represent a growing share.

We value the diversity of our working community and work towards achieving equality. We welcome applicants from various background.

 Make a difference with us – join Metropolia.

Contact:

Location: Myllypurontie 1, Helsinki