Asiantuntija,TKI (koulutushankkeet)

Metropolia Ammattikorkeakoulussa yhdistämme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme tiiviisti oppimiseen ja opetukseen, sillä nopeasti muuttuva maailma edellyttää ketteryyttä niin korkeakoulujen opetukselta kuin TKI-toiminnalta. Tätä kutsumme TKIO-toiminnaksi. Ajattelumme keskiössä on ihminen; rakennamme uusilla ratkaisuilla hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta ihmiselle ja elinympäristöllemme.

Lähestymme yhteiskunnallisia haasteita TKI-toiminnallamme rohkeasti kolmen innovaatiokeskittymän kautta. Ne mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden parissa. Jatkuva oppimisen kautta panostamme osaamisen kehittämiseen ja uudistamiseen elämän ja työuran eri vaiheissa. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme joustavia yksilöllisiä oppimisratkaisuja hyödyntämällä digitaalisia työkaluja ja alustoja.

Haluatko päästä tekemään merkityksellistä työtä, jossa toimit keskeisessä roolissa uusien ratkaisujen mahdollistamiseksi? Haemme TKI- ja projektipalvelut -yksikön projektin valmisteluvaiheen palveluihin (pre-award) innostavaa, ratkaisukeskeistä ja uusista mahdollisuuksista kiinnostunutta koulutushankkeiden ASIANTUNTIJAA, jolla on Opetus- ja kulttuuriministeriön (erityisesti JOTPA) sekä Opetushallituksen rahoitusohjelmien tuntemusta sekä vahvaa hankevalmisteluun liittyvää osaamista.

Tehtävässä

 • tuet osaamisalueiden sekä innovaatiokeskittymien rahoitushakemusten valmistelua, erityisesti OKM ja OPH rahoittamien hankkeiden osalta
 • kartoitat Metropolian toimintaa tukevia rahoitusmahdollisuuksia ja tiedotat niistä henkilöstöämme sekä pidät yhteyttä toimintaa rahoittaviin tahoihin
 • tuet hakuprosesseja ja neuvot hankevalmistelijoita rahoituksen hankkimiseen liittyvissä kysymyksissä
 • osallistut osaltasi Metropolian toiminnan kehittämiseen
 • toimit tiiviissä yhteistyössä Metropolian eri yksiköiden asiantuntijoiden kanssa
   

Odotamme, että sinulla on

 • ammattikorkeakouluille keskeisten koulutustoimintaa rahoittavien kansallisten rahoitusinstrumenttien tuntemusta, erityisesti OKM ja OPH
 • osaamista hankevalmistelusta sekä kokemusta rahoituksen menestyksellisestä hakemisesta
 • soveltuva korkeakoulututkinto
 • työkokemusta korkeakoulumaailmasta 
 • erinomainen suomen suullinen ja kirjallinen taito, muu kielitaito katsotaan eduksi

Kokemus jatkuvan oppimisen tai muun oppimistoiminnan parissa työskentelystä katsotaan eduksi.

Onnistuaksesi tarvitset

 • myönteisen ratkaisukeskeisen asenteen sekä kykyä toimia haastavissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa
 • kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja hallita päällekkäisiä projekteja
 • erinomaiset vuorovaikutus-, verkostoitumis- ja esiintymistaidot
 • itseohjautuvuutta, joustavuutta ja päämäärätietoisuutta.

Tarjoamme sinulle

 • työpaikan suuressa korkeakouluyhteisössä, jossa saa tehdä merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä
 • joustavat työskentelymahdollisuudet ja toimivat työtilat moderneilla kampuksilla
 • tukea liikuntaan ja kulttuuriharrastuksiin
 • monipuoliset työtehtävät itsensä kehittämiseen ja kannustavan työkulttuurin
 • asiantuntevan tiimin tuen ja mukavat kollegat.
   

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan. Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaisesti. Valittavan henkilön kokemus ja osaaminen vaikuttavat tehtävän kuukausipalkan määrään, joka on noin 3150-3600€/kk + mahdollinen henkilökohtainen palkanlisä.

Tehtävä sijoittuu Metropolian TKI- ja projektipalvelut yksikön projektin valmisteluvaiheen palveluiden tiimiin. Projektin valmisteluvaiheen palvelut vastaavat Metropolian TKI-hankkeiden valmistelun tuesta sekä TKI-rahoitukseen liittyvästä neuvonnasta. Tiivistä yhteistyötä oman yksikön lisäksi tehdään niin innovaatiokeskittymien toimijoiden kuin talousvastaavien ja lakipalveluiden kanssa. 

Tiedustelut

Työsuhteen osalta:
Projektin valmisteluvaiheen palveluiden tiimin esihenkilö
Jenna Ylimaunu, jenna.ylimaunu@metropolia.fi tai p. +358 50 473 4195 (tavoitettavissa 19.2. klo 10-16, 20.2. klo 9-16 sekä 21.2. klo 9-13).

Metropolian kansallisten koulutushankkeiden osalta:
Jatkuvan oppimisen asiantuntija
Elina Taponen, elina.taponen@metropolia.fi tai p. +358 40 759 8756 (tavoitettavissa 20.2. klo 13 - 14.30 ja 23.2. klo 13 - 14).

Haku alkaa ja päättyy
Työsuhteen tyyppi: Toistaiseksi voimassaoleva

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Muodostamme 17 000 opiskelijan ja yli 1 000 asiantuntijan yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat.     

Olemme korkeakoulutuksen rohkea uudistaja ja rakennamme kestävää tulevaisuutta tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Ratkaisijakorkeakouluna tuemme tuoretta ajattelua, uusia innovaatioita sekä rohkeita kokeiluja. Vuosittain toteutamme yli 100 tutkimus- ja kehityshanketta, yhteiskunnan ja ihmisen parhaaksi. Metropolian liikevaihto on 111 miljoonaa euroa, josta TKI- ja liiketoiminta muodostavat kasvavan osan.

Arvostamme työyhteistön monimuotoisuutta ja teemme työtä yhdenvertaisuuden eteen. Toivomme hakijoita erilaisista taustoista.

Kun haluat ratkaisijaksi - tule meille. 

Ota yhteyttä:

Sijainti: Myllypurontie 1