Avoin hakemus huoltoasentajille ja huoltoinsinööreille / Open application for Plant Maintenance Technicians and Engineers

Tämä avoin hakemus on tarkoitettu huoltoasentajille sekä insinööreille. Kerrothan meille, millaisista tehtävistä olet kiinnostunut, jotta pystymme paremmin miettimään sinulle sopivia vaihtoehtoja.

Yleensä huoltoasentajiemme tehtävät käsittvät tuotantolaitteiden ja järjestelmien ennakkohuolto- ja kunnossapitotehtäviä tuotannon varmistamiseksi. Tehtäviin olennaisena osana liittyy raportointi järjestelmiin ja dokumentointi. Insinöörit sen sijaan työskentelevät enemmän dokumentaation vastuiden parissa.

Työ on pääsääntöisesti päivätyötä, mutta kokemuksen karttuessa työhön tulee kiertävä päivystysvalmius sekä mahdollisesti myöhemmin tehtaamme kasvaessa 2-vuorotyötä.

Pystyt toimimaan englanninkielisessä työympäristössä, sillä yhtiömme ja dokumentoinnin virallinen kieli on englanti.

Sinulla on soveltuva II-asteen tai insinöörin koulutus tekniseltä alalta esim. sähköautomaatio-, kunnossapito- tai muu vastaava tehtävään soveltuva koulutus.
Puhdastilatyöskentelyn ominaispiirteiden tunteminen sekä mahdollinen kokemus lääketeollisuudesta ja laatujärjestelmistä luetaan eduksesi. Tarjoamme sinulle joka tapauksessa laadukkaan perehdytyksen tehtävään ja toimintaympäristöön, joten aikaisempi kokemus alaltamme ei ole välttämätöntä.

______

This open application is for Plant Maintenance Technicians and Engineers. Kindly let us know which kind of positions and tasks you are interested in order for us to better find a suitable option.

In general, the tasks of our Plant Maintenance Technicians include preliminary maintenance and maintenance tasks of production equipment and systems to ensure our manufacturing operations. An integral part of tasks involves reporting systems and documentation. Engineers, on the other hand, are working more on documentation responsibilities.

Work is a day job, but as experience accumulated, there will be roving on-call readiness and later as our factory grows work might be 2-shift work.

You will be able to operate in an English-speaking working environment as the official language of our company and documentation is English.

You have a suitable Grade II technical or engineering educational background. For example, electrical automation, maintenance or other similar education suitable for the job.
Knowing the characteristics of cleanroom work as well as possible experience in the pharmaceutical industry and quality systems will be counted in your favor. In any case, we provide you with high-quality orientation to the task and operating environment, so previous experience in our field is not necessary.

Hakuaika alkaa:

Odotamme hakijalta seuraavia asioita:

  • soveltuva koulutus ja työkokemus
  • englannin kieli

Tarjoamme

  • physical and cultural free-time activities
  • extensive occupational health-care
  • ePassi wellbeing benefit

FinVector

FinVector is a fast-growing and internationally renowned biopharmaceutical company that develops and manufactures viral-based gene therapy products. As a pioneer in its operational field, FinVector has extensive experience of nearly 30 years in cGMP manufacturing. The company’s operations are centered in Kuopio, Finland, and it employs around 330 professionals from over 30 different countries. FinVector works on cutting-edge biopharmaceuticals and has invested in building state-of-the-art development and GMP facilities for Viral Vector and Cell Therapy platforms including vaccines. FinVector is owned by Ferring Ventures, a subsidiary of Ferring Foundation B.V.

Learn more: www.finvector.com

Sähköposti: info@finvector.com
Sijainti: Microkatu 1, Kuopio
Logo

Avoin hakemus huoltoasentajille ja huoltoinsinööreille / Open application for Plant Maintenance Technicians and Engineers

Oletko varma, että haluat peruuttaa tämän hakemuksen?

Muutoksia tallennetaan
Muutoksia tallennetaan
Tallennettu!