Hallintojohtaja

Sallan kunta
Salla
Vakituinen, kokoaikainen
Haku alkaa ja päättyy

Inspiroidutko kansainvälisestä toimintaympäristöstä, hallinnon aktiivisesta kehittämisestä, lähialueyhteistyöstä naapurimaiden kanssa sekä digitalisaation mahdollisuuksista?

Tule mukaan osaksi Sallan innostavaa, vireää ja alati kehittyvää kuntaa ja hallintoa. Haemme vakituiseen virkaan

Hallintojohtajaa

Hallintojohtajana vastaat hallintopalveluiden vastuualueen toiminnasta sekä johdat ja kehität toimintaa tiiviissä yhteistyössä kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan kanssa. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat mm. kunnanhallituksen ja -valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät, kokousten sihteerinä toimiminen, tiedottaminen ja kunnan viestintä, ICT ja tietoturva-asiat, hallinnon kehittäminen ja lähialueyhteistyö naapurimaiden kanssa. Hallintojohtajana toimit myös kunnanjohtajan varahenkilönä.   

Sovitko joukkoomme?

Meille on tärkeää löytää joukkoomme samat arvot allekirjoittavia tekijöitä. Sallassa toimitaan yhdessä, toisia tukien ja auttaen; yhteisen tekemisen kautta Sallassa on elämää ja elinvoimaa. Toimintamme taustalla vaikuttaa Sallan kunnan visio: Salla – kaukana kaikesta, lähellä sinua – yhdessä enemmän elinvoimaa.

Puhdas ympäröivä luonto ja luonnon läsnäolo ovat olennainen osa Sallaa ja sallalaista sielunmaisemaa. Kaikessa toiminnassa huomioidaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän elämäntavan välttämättömyys. Arjen valinnoissa painottuu vastuullinen suhtautuminen luontoon ja ympäristöön, johon myös Sallan elinvoima tukeutuu.

Salla on inspiroiva esimerkki innovatiivisesta ja ennakkoluulottomasta tekemisestä, kansainvälisyydestä sekä yhteistyön voimasta, jonka tekemisen keskiössä on luonnon kunnioittaminen ja arvostus.  

Salla kutsuu sinutkin mukaan uudistumaan ja uudistamaan, osallistumaan ja vaikuttamaan.

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena hallintojohtajan tehtävään on ylempi korkeakoulututkinto, sekä riittävä kunnallishallinnon tuntemus ja kokemus hallinto- ja esimiestehtävistä.

Arvostamme aktiivista kehittämisotetta, hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja, kunnallislainsäädännön tuntemusta, ICT osaamista sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.   

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti, mutta hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä opinto- ja työtodistukset. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6kk:n koeaikaa.

Hakemukset kuntarekryn kautta 6.8.2021 klo 12.00 mennessä työavaimella 369989. Aikaisemmin virkaan jätettyjä hakemuksia ei huomioida.

Lisätietoja tehtävästä antaa kunnanjohtaja Erkki Parkkinen p. 0400 393 987 tai erkki.parkkinen@salla.fi 23.6.2021 asti, jonka jälkeen yhteydenotot vain sähköpostilla.

Sallan kunta

Jäyhä huumori ja läheinen luontosuhde ovat ominaisia lappilaiselle luonteenlaadulle. Luonnosta elämisen lisäksi sallalaista identiteettiä on muovannut sijainti itärajalla ja siitä johtuneet kouriintuntuvat kokemukset sodasta sekä uudesta alusta jälleenrakennuksen myötä.

Raskaista kokemuksista syntynyt usko parempaan huomiseen on luonteenpiirre, joka puskee sallalaisia eteenpäin. Päättäväisyydellä ja kekseliäisyydellä Itä-Lapin karunkauniissa maisemissa on säilynyt kunta, joka ammentaa inspiraationsa siitä tosiasiasta, että se ei ole kuin muut.

Sallalla on kuitenkin jotain, mitä muilta on alati katoamassa – tilaa ajatuksille ja aikaa kuunnella itseään, mahdollisuus elää ja olla osa maailman arvokkainta rikkautta: puhdasta luontoa.

Koska Salla on erämaassa – in the middle of nowhere.

Oletko varma, että haluat peruuttaa tämän hakemuksen?

Muutoksia tallennetaan
Muutoksia tallennetaan
Tallennettu!