Harjoittelija maahanmuuttajatyön hankkeisiin

Plan International Suomi etsii korkeakouluharjoittelijoita maahanmuuttajatyön hankkeisiin pääkaupunkiseudulle. 

Työn pääkohderyhmänä ovat oppivelvollisuuden loppuvaiheessa Suomeen muuttaneet nuoret ja heidän huoltajansa.    

Etsimme korkeakouluharjoittelijoita syksyksi 2022 erilaisiin hankkeisiin.

Voimanaisia keskittyy maahanmuuttaneiden tyttöjen osallisuuden edistämiseen ja kotoutumisen tukemiseen vahvistamalla äitien ja tyttöjen sukupolvisuhteita sekä tietoja ja taitoja vertaistuen, asiantuntijatapaamisten ja vapaaehtoistoiminnan keinoin.

Muuttajat! -demokratiakasvatushanke lisää maahan muuttaneiden nuorten tietoa omista vaikuttamismahdollisuuksistaan yhteiskunnassa, rohkaisee aktiiviseen kansalaisuuteen sekä tuo erilaiset osallistumiskanavat osaksi nuorten jokapäiväistä elämää.

Matkalla-hanke parantaa oppivelvollisuusiän loppupuolella Suomeen muuttaneiden nuorten ja heidän huoltajiensa mahdollisuuksia osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Hanke tukee nuorten arjen taitoja ja rohkaisee tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Luontohankkeet vahvistavat maahan muuttaneiden lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja osallisuutta lähiluontoon tutustumisen kautta ja lisätä osallistujien ympäristötietoisuutta. Retkillä käytetään paljon toiminnallisia ympäristökasvatuksellisia harjoitteita. Pääkohderyhmä retkillä on peruskoulun valmistavat luokat, mutta retkiä tehdään myös perheiden ja aikuisryhmien kanssa.

CV työelämään-hankkeen pääkohderyhmänä ovat n. 16–20-vuotiaat nuoret, jotka ovat asuneet Suomessa noin 1,5–5 vuotta,  Hanke tarjoaa nuorille ensikosketuksen työnhakuun ja työelämään. Tavoiteena on vahvistaa nuorten työelämätaitoja ja verkostoja vertaistuen, mallioppimisen ja kesätyön kautta.

DNA & Plan -yhteistyöhankkeen tavoitteena on vahvistaa maahan muuttaneiden nuorten työelämä- ja digitaitoja, laajentaa nuorten ajattelua omista uramahdollisuuksistaan tekemällä ICT-sektoria ja digimaailmaa tutummaksi sekä lisätä DNA:n ymmärrystä työelämän moninaisuudesta. Hankkeessa järjestetään 3-6 tapaamiskerran oppituntivierailuja, joiden aikana käsitellään nuorten kanssa työnhaku- ja työelämätaitoja digitaitojen painotuksella.

Harjoittelujakso voi sisältää yhden hankkeen lisäksi työtä myös muissa maahanmuuttajatyön hankkeissa.

Työn aloitusajankohta on syys-lokakuussa 2022.

Harjoittelijan pääasialliset tehtävät: 

  • vertaisryhmien apuohjaajana toimiminen 
  • työpajojen, vierailujen ja tapahtumien suunnitteleminen ja toteutus yhdessä tiimin kanssa 
  • hankkeen dokumentointi yhdessä muun tiimin kanssa
  • mahdolliset muut tiimin kanssa sovitut vastuut 

Tehtäviin valittavilta edellytämme: 

  • ohjaajakokemusta joko työn, opiskelun tai harrastustoiminnan kautta 
  • aitoa kiinnostusta työskennellä erityisesti maahan muuttaneiden nuorten kanssa
  • organisointikykyä
  • yliopisto-opiskelijoilta oppilaitoksen myöntämää harjoittelutukea.

Arvostamme: 

  • oma-aloitteisuutta, positiivista asennetta ja tiimityötaitoja 
  • valmiutta sopeutua kiireiseen työrytmiin ja muuttaa suunnitelmia yllättävissä tilanteissa 

Hakuaika ja lisätiedot

Täytä hakemus 7.9.2022 mennessä. Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana ja kutsumme soveltuvimmat etähaastatteluun viimeistään syyskuun ensimmäisellä kokonaisella viikolla.
Lue hankkeistamme lisää: www.plan.fi/maahanmuuttajatyo

Lisätietoja tehtävistä voit kysyä puhelimitse seuraavina aikoina:

Maria Wikberg (050 478 2527) 5.9 klo 13-14.

Hakuaika alkaa:
Työsuhteen tyyppi: Harjoittelu

Plan International Finland

Lastenoikeusjärjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti kehitysmaiden tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 70 maassa. 

Olemme osallistava, välittävä ja merkityksellinen työnantaja. 

Meillä työskentelee joukko oman alansa huippuasiantuntijoita aina ilmastoasiantuntijasta digimarkkinoinnin ammattilaisiin ja grants controllerista televarainhankkijoihin.

Tällä hetkellä toimistollamme työskentelee noin 90 työntekijää. Työmme ytimen muodostavat kansainvälinen kehitysyhteistyö, humanitaarinen työ, kotimaan ohjelmatyö ja vaikuttamistyö.

Koulutus- ja kokeilumyönteisessä työyhteisössämme oma osaaminen kasvaa kuin huomaamatta.

Olemme saaneet The Siqnificant Companylta Future Workplaces -sertifikaatin jo kolmena vuotena peräkkäin. Työntekijöidemme hyvinvointi on meille tärkeä asia.

Me Plan International Suomella olemme sitoutuneet lasten ja nuorten turvaamiseen sekä suojeluun noudattaen lastensuojelun ohjeistuksia. 

Arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta ja teemme töitä yhdenvertaisuuden eteen. Toivomme hakijoita erilaisista taustoista, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia, vammaisia ihmisiä sekä eri kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöryhmiin kuuluvia.

Puhelin: 096869800
Sijainti: Lautatarhankatu 6 00580 Helsinki
Osoite kartalla

Oletko varma, että haluat peruuttaa tämän hakemuksen?

Muutoksia tallennetaan
Muutoksia tallennetaan
Tallennettu!