Head of Department, Automotive and Mechanical Engineering

(Descripition in English below)

Ajoneuvo- ja konetekniikan osaamisaluepäällikkö

Globaali toimintaympäristön murros haastaa koko yhteiskunnan ja jokaisen suomalaisen jatkuvaan oppimiseen. Jatkuvan oppimisen myötä korkeakoulujen rooli yhteiskunnassa uudistuu ja monipuolistuu.


Metropolian uudessa strategiassa lähestymme jatkuvan oppimisen haastetta kokonaisvaltaisesti ja ihmislähtöisesti tuoden jatkuvan oppimisen saumattomaksi osaksi oppijan arkea. Ytimessä ovat yksilöllinen oppija, oppimisen mahdollistaminen joustavin yksilöllisin oppimisratkaisuin elämän eri tilanteissa sekä laaja-alainen ekosysteemiyhteistyö pääkaupunkiseudun jatkuvan oppimisen toimijoiden kanssa. 


 Myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on murroksessa. TKI-toimintaa muuttavat erityisesti uudenlainen avoin, systeeminen ja vastuullinen toimintalogiikka ja -periaatteet. Samalla korkeakoulun rooli TKI-toimijana moninaistuu; tiedon tuottajan ja välittäjän rinnalla rooli ekosysteemiyhteistyön mahdollistajana ja edistäjänä kasvaa.


TKI-toiminnan keskiöön nousevat erilaiset globaalit ja yhteiskunnalliset haasteet, joihin etsitään uusia innovatiivisia ratkaisuja ekosysteemiyhteistyön keinoin. Metropolian uudessa strategiassa lähestymme murrosta rohkeasti viiden innovaatiokeskittymän kautta. Ne mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden parissa. Ajattelumme keskiössä on ihminen; rakennamme uusilla ratkaisuilla hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta ihmiselle ja elinympäristöllemme. 


Haemme Ajoneuvo- ja konetekniikan osaamisalueelle osaamisaluepäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 02.05.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Osaamisaluepäällikkönä johdat osaamisalueen toimintaa. Vastaat osaamisalueen tuloksista, henkilöstöstä, muista resursseista, taloudesta ja laadusta ammattikorkeakoulun kaikkien tehtävien osalta. Kehität ja ylläpidät yhteistyötä työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Toteutat osaltasi Metropolian strategiaa jatkuvan oppimisen, TKI-toiminnan ja elinkeinotoiminnan osalta. Linjaorganisaatiossa esihenkilösi on jatkuvan oppimisen johtaja. Toimit läheisessä yhteistyössä muiden jatkuvan oppimisen päälliköiden ja innovaatiokeskittymien johtajien kanssa. Metropolian yhteiset palvelut ovat tukenasi.

Haemme osaamisaluepäälliköksi henkilöä, jolla on vahvaa näyttöä asiantuntijaorganisaation tulosvastuullisesta johtamisesta, korkeakoulukontekstissa toimimisesta ja työelämäyhteistyöstä.

Osaamisaluepäälliköltä edellytämme:
•    esihenkilö- ja johtamiskokemusta
•    kokemusta korkeakoulun opetustoiminnasta
•    TKI- ja liiketoimintaosaamista
•    talousosaamista
•    kehittämisosaamista
•    vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä näyttöä verkostoitumisesta
•    osaamisalueen substanssialueiden tuntemusta
•    suomen kielen peruskielitaitoa sekä hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa


Hakemukset jätetään sähköisesti ja niihin liitetään CV. Hakemuksessa pyydämme nostamaan esille ensisijaisesti päällikkötehtävän kannalta merkitykselliset tulokset aikaisemmalta työuraltasi ja lisäksi kertomaan, kuinka lähtisit kehittämään tätä tehtävää.

Osaamisaluepäällikön työsuhteeseen sovelletaan Sivistan hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työsuhteen ehtoja.

Lisätietoja antaa jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu, puh. 050 363 6230, tavoitettavissa ke 15.3. klo 15-16, ti 21.3. klo 14-15 sekä ke 29.3. klo 10-11.

Hakuaika päättyy 31. maaliskuuta 2023, klo 23.59 (Europe/Helsinki)


Head of Department; Automotive and Mechanical Engineering

The fast-paced changes taking place in the world around us challenge us, as individuals and as a society, to embrace continuous learning. As a result of these changes, the role of higher education is changing as well. At the center of Metropolia’s new strategy is a comprehensive and human-centered approach to continuous learning - it is seen as an integral part of everyday life for learners of all kinds. We emphasize the individual learner, identifying flexible learning solutions for different life situations and collaborating with the larger learning ecosystem around the Helsinki region.


Research, development and innovation (RDI) activities are also in a state of transformation. Driving the change in RDI is a new open and sustainable way of operating. Institutions of higher education are also adopting a new role with regard to RDI - in addition to being producers and mediators of knowledge, higher education institutions are also taking on the role of ecosystem collaborators.


RDI activities are starting to focus more and more on various global and societal challenges. As part of Metropolia’s new strategy we interact with this transformation through five innovation clusters. These enable a new way of learning, producing innovation solutions and collaborating across disciplines to find new solutions to global challenges. People are at the center of our thinking: our aim is to support well-being and to build a sustainable future for both humans and our living environment.

 
We are looking for a new Head of Department for the school of Automotive and Mechanical Engineering. This is a permanent position starting on 2.5.2023 or on agreement.

As the Head of Department, you will lead the activities of the Automotive and Mechanical Engineering department. You will be responsible for the results, personnel, resources, finances and quality of the department. You will develop and sustain cooperation with industry and other stakeholders. You will implement Metropolia’s strategy focused on continuous learning, RDI and business activities. In this role you will report to the Director of Continuous Learning. You will work in close cooperation with other Heads of Department as well as with Heads of Innovation Clusters. Metropolia's shared services will support you in your role.

We are looking for a Head of Department with a strong track record of results-oriented leadership in a knowledge-based organization within the context of higher education in cooperation with industry.


We are looking for the following experience: 
•    Experience with leadership and management
•    Experience with teaching within higher education
•    Experience with RDI and business activities
•    Experience with budgeting and finance
•    Experience with organizational development activities
•    Interpersonal and collaborative skills and networking
•    Knowledge of the automotive and mechanical engineering field
•    A working, passive knowledge of Finnish required with a minimum proficiency to understand everyday Finnish and a willingness to learn Finnish.
•    Working proficiency in English

Applications are submitted through Metropolia’s recruitment portal. Please include your CV and in your application please highlight your relevant previous experience and your ideas for developing the Department of Automotive and Mechanical Engineering.

The terms and conditions of employment are outlined in the Sivista general collective agreement for the private and teaching sector.
 For more information, please contact Heidi Rontu, Director of Continuous Learning, at tel. 050 363 6230, available on Wed 15.3. 15-16 o’clock, Tues 21.3. 14-15 o’clock, and Wed 29.3. 10-11 o’clock.

Applications will be accepted until 31st March 2023.

Haku alkaa ja päättyy
Työsuhteen tyyppi: Vakituinen ja kokoaikainen

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Muodostamme 16 700 opiskelijan ja yli 1 000 asiantuntijan yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat.     

Olemme korkeakoulutuksen rohkea uudistaja ja rakennamme kestävää tulevaisuutta tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Ratkaisijakorkeakouluna tuemme tuoretta ajattelua, uusia innovaatioita sekä rohkeita kokeiluja. Vuosittain toteutamme yli 100 tutkimus- ja kehityshanketta, yhteiskunnan ja ihmisen parhaaksi. Metropolian liikevaihto on 111 miljoonaa euroa, josta TKI- ja liiketoiminta muodostavat kasvavan osan.

Kun haluat ratkaisijaksi - tule meille. 

Sijainti: Leiritie 1
Logo

Head of Department, Automotive and Mechanical Engineering

Oletko varma, että haluat peruuttaa tämän hakemuksen?

Muutoksia tallennetaan
Muutoksia tallennetaan
Tallennettu!