Kaivinkoneenkuljettaja/Excavator Operator

Eltel tuo lämpöä, valoa, yhteyksiä ja mediaa ihmisille vuoden jokaisena päivänä. Olemme sähkö- ja tietoliikenneverkkotoimialan teknisten palveluiden toimittaja ja markkinajohtaja Suomessa. Työmme elintärkeiden verkkoyhteyksien takaamisessa on keskiössä, kun Suomi tähtää hiilineutraaliksi tulevien vuosien aikana. Toimintamme ulottuu Suomen lähes joka kolkkaan ja meillä on vastuu ja mahdollisuus osaltamme tehdä valintoja, jotka ovat ympäristön kannalta aina vain kestävämpiä. Meillä on noin 5,000 työntekijää, joista Suomessa noin 1,500.

Eltelin Communication-liiketoiminnalla on alan laajin ja kokenein henkilöstö palvelemassa kiinteiden verkkojen toimijoita. Meillä on yhdessä kumppanimme Valokuitusen kanssa käynnissä merkittävä tietoliikenneyhteyksien rakennushanke, jossa tuomme nopeita valokuituyhteyksiä yhä useamman suomalaisen saataville. Rakennamme verkkoa, jonka avulla ihmiset pystyvät entistä paremmin käyttämään niin viihteen kuin työnteon mahdollistavia yhteyksiä kodeistaan käsin. 

Nyt rakentamisen vauhti kiihtyy ja palkkaamme jopa satoja uusia työntekijöitä verkonrakennushankkeiden eri vaiheisiin. Tarjoamme alan osaajille töitä ja urapolun pitkäksi aikaa, joten lue lisää ja liity joukkoomme!

Haemme nyt näihin projekteihin Kaivinkoneenkuljettajia/ maanrakennustyöntekijöitä vakituiseen työsuhteeseen. 

Työtehtäviisi kuuluu valokuituverkon rakentamiseen liittyvät maanrakennustyöt. Ryhmänne kaivaa kaapeliojan, asentaa mikroputkilinjaston ja jakokaapit sekä ennallistaa kaivujäljen ”kerralla kuntoon” -asenteella. Kaivuutyöt tehdään kaivinkoneella tai maasahalla ja työkohteet ovat pientalovaltaisia taajamia Suomessa. 

Työtä tehdään kolmen hengen tiimeissä. Työkohteet sijaitsevat tällä hetkellä Etelä-Suomen alueella mutta tehtävä edellyttää valmiuden komennustyöhön. Työmatkojen ajalta työnantaja järjestää ja kustantaa majoitukset. Käytössämme on mobiililaitteilla toimivat työohjaus- ja raportointisovellukset, joiden käyttö on olennainen osa työnkuvaa. Työhönottopaikka voidaan sopia erikseen Eltelin lukuisista toimipisteistä. Työtä tehdään seitsemän päivän jaksoissa rytmillä 7-7 eli seitsemää työpäivää seuraa seitsemän vapaapäivän jakso.  

Edellytämme hakijalta valmiutta komennustyöhön, vähintään B-luokan ajokorttia (BE- tai C-ajokortti on eduksi), IT-perustaitoja sekä hyvää fyysistä kuntoa. Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus tietoliikenne- tai sähköverkkojen maanrakennustöistä sekä seuraavat voimassa olevat pätevyydet: tieturva 1, työturva sekä hätä EA. 

Toivomme sinun olevan aktiivinen, joustava ja oma-aloitteinen sekä sinulla on kyky työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä. Käytössämme on nykyaikaisia mobiililaitteita ja järjestelmiä, joten pääset hyödyntämään tehtävässä myös IT taitojasi.    

Tarjoamme sinulle kilpailukykyisen palkan ja tuotantopalkkion lisäksi työn, jolla on merkitystä. Eltelillä sinulla on mahdollisuus kehittyä ja laajentaa osaamistasi, olemmehan Suomen johtava infraverkkoyhtiö. Tervetuloa todellisten tekijöiden maailmaan!    

 

Hakuprosessista vastaa Talent Center. 

Kiinnostuitko? Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana, joten jätäthän hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään 28.2.2023.  Lisätietoja tehtävästä antaa Jari Nokkonen, jari.nokkonen@talentcenter.fi, p. +358 40 523 2930.

Tutustu Elteliin työnantajana täällä: Ura Eltelillä - Eltelnetworks

 

//////////

 

Eltel brings warmth, light, connections and media to people every day of the year. We are a supplier of technical services for the electricity telecommunications network industry and the market leader in Finland. Our work to ensure vital network connections is at the heart of Finland's goal of becoming carbon neutral in the coming years. Our operations extend to almost every corner of Finland and we have the responsibility and opportunity to make choices that are increasingly sustainable from an environmental point of view. We have about 5,000 employees, of which about 1,500 in Finland.

Eltel's Communication business has the widest and most experienced personnel in the industry serving fixed network operators. Together with our partner Valokuitunen, we have a significant construction project underway for telecommunications connections, in which we are making high-speed optical fiber connections available to an increasing number of Finns. We're building a network that empowers people to better access connections for both entertainment and work from their homes. 

Now the pace of construction is accelerating and we are hiring up to hundreds of new employees for the different phases of network construction projects. We offer experts in the field jobs and a career path for a long time, so read more and join us!

We are now looking for excavator operators/ construction workers for these projects for permanent employment.

Your duties include construction work related to the construction of an optical fiber network. Your team will dig a cable ditch, install a micro-pipeline and distribution cabinets, and restore the excavation trace with a "once and for all" attitude. The excavation work is carried out with an excavator or a ground saw, and the work sites are urban settlements dominated by small-scale houses in Finland. 

The work is carried out in teams of three. The work sites are currently located in southern Finland, but the task requires readiness for secondment. During business trips, the employer arranges and pays for the accommodation. We use mobile work control and reporting applications, the use of which is an integral part of the job description. The place of recruitment can be agreed separately from Eltel's numerous locations. Work is carried out in seven-day periods with a rhythm of 7-7, that is, seven working days are followed by a period of seven days off.  

We require the applicant to be prepared for secondment, to have at least a category B driving license (a BE or C license is an advantage), basic IT skills and good physical condition. Previous experience in construction for telecommunications or electricity networks, as well as the following valid qualifications: road safety 1, occupational safety and emergency EA are considered an advantage.

We hope that you will be active, flexible and proactive, as well as have the ability to work independently and in a team. We use modern mobile devices and systems, so you can also utilize your IT skills in the task.

In addition to a competitive salary and production fee, we offer you a job that makes a difference. At Eltel, you have the opportunity to develop and expand your expertise, as we are the leading infrastructure network company in Finland. Welcome to the world of real creators!    

 

The application process is carried out by Talent Center. 

Interested? We evaluate applications as they come in, so please submit your application quickly, but no later than 28.2.2023. For more information about the task, please contact Jari Nokkonen at jari.nokkonen@talentcenter.fi or p. +358 40 523 2930. 

 

Apply between and

Eltel Networks Oy

Location: Laturinkuja 8, PL 50, 02650 Espoo
Logo

Kaivinkoneenkuljettaja/Excavator Operator

Are you sure you want to withdraw this application?

Saving changes
Saving changes
Saved!