Kansainvälisten asioiden asiantuntija / International Relations Adviser

Haemme kansainvälistymispalveluihin innostavaa ja uusista mahdollisuuksista kiinnostunutta

KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN ASIANTUNTIJAA, jolla on vahva kansainvälisen yhteistyön ja asiakaspalvelun osaaminen.

Tehtäviisi kuuluu

 • neuvoa ja ohjata opiskelijoita ja henkilöstöä kansainvälistymisessä, erityisesti kansainvälisessä liikkuvuudessa ja kotikansainvälistymisessä
 • kehittää ja toteuttaa kansainvälisen liikkuvuuden palveluita
 • kehittää kumppaniverkostoa ja tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppanikorkeakoulujen kanssa
 • tukea tutkinto-ohjelmia kansainvälisen korkeakouluyhteistyön kehittämisessä ja toteuttamisessa sekä kansainvälisyysosaamisen tuomisessa osaksi opetusta
 • viestiä ja tiedottaa ajankohtaisista kansainvälisistä asioista ja mahdollisuuksista.

Odotamme, että sinulla on

 • kokemusta kansainvälisessä ympäristössä toimimisesta tai korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon ja Erasmus-ohjelman parissa työskentelemisestä
 • erinomainen suullinen ja kirjallinen englanninkielen taito (muu kielitaito on eduksi)
 • asiakaspalvelutaitoa sekä kiinnostusta työskennellä opiskelijoiden parissa.

Onnistuaksesi tarvitset

 • myönteisen ratkaisijan asenteen sekä kykyä toimia haastavissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa
 • kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja hallita päällekkäisiä prosesseja
 • kulttuurienvälisen viestinnän osaamista sekä erinomaiset verkostoitumis- ja esiintymistaidot myös kansainvälisissä yhteyksissä
 • itseohjautuvuutta ja joustavuutta.

Edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta ja teemme töitä yhdenvertaisuuden eteen. Toivomme hakijoita erilaisista taustoista sekä hakijoita, joiden suomenkielentaito on vielä kehittymässä. Arvostamme kiinnostusta suomenkielen oppimiseen.

Tarjoamme sinulle

 • näköalapaikan suuressa korkeakouluyhteisössä, jossa saa tehdä merkityksellistä työtä
 • joustavat työskentelymahdollisuudet ja toimivat työtilat moderneilla kampuksilla
 • tukea liikuntaan, hyvinvointiin ja kulttuuriharrastuksiin sekä työmatkaedun
 • monipuoliset työtehtävät itsensä kehittämiseen ja kannustavan työkulttuurin
 • osaavan tiimin tuen ja mukavat kollegat.

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja alkaa sopimuksen mukaan.

Tehtävä sijoittuu Metropolian kansainvälistymispalveluiden yksikköön, jossa työskentelee reilu kymmenen kansainvälisten asioiden asiantuntijaa. Kansainvälistymispalvelut vastaa Metropolian kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvistä palveluista, sopimuksista ja apurahoista sekä kestävien, inklusiivisten kansainvälistymismahdollisuuksien kehittämisestä kaikille metropolialaisille. Yksikössä vastataan myös kansainvälisyyden strategisesta kehittämisestä.

Kansainvälisten asioiden asiantuntijan tehtävässä sovelletaan SIVISTAn yksityisen opetusalan ehtoja.

Tiedustelut

Lisätietoja tehtävästä antaa kansainvälisten asioiden päällikkö Niina Huovinen, niina.huovinen@metropolia.fi, p. 050-596 6900 (tavoitettavissa parhaiten 17.3.2023 klo 12-16 ja 24.3.2023 klo 13-16).

Hakemukset

Täytä hakemus ja liitä mukaan ansioluettelosi viimeistään 29.3.2023 osoitteessa: www.metropolia.fi/tyopaikat

 

Our International Relations unit is looking for

INTERNATIONAL RELATIONS ADVISER with strong knowledge of international collaboration and skills in customer service.

Your duties include

 • advising and guiding students and staff in internationalisation, focusing on international mobility and internationalisation at home
 • developing and implementing international mobility services
 • developing the international partner network and collaborating with international partner universities
 • supporting degree programmes with the development and implementation of international cooperation and with integrating international competence development into teaching
 • communicating and informing about current internationalisation issues and opportunities.

We expect you to have

 • experience in operating in an international environment or in internationalisation of higher education or with the Erasmus programme
 • excellent oral and written skills in English (other languages are considered an advantage)
 • customer service skills and an interest in working with students.

To succeed you need

 • a positive problem solving attitude and the ability to work in challenging and rapidly changing situations with different people
 • ability to understand the big picture and manage overlappig simultaneous processes
 • intercultural communication skills as well as excellent interaction, networking and presentation skills, also in international context
 • self-direction and flexibility.

We require a univesity degree suitable for the position.

We appreciate diversity and are committed to creating an inclusive work environment. We encourage applicants from diverse backgrounds and hope to receive applications also from applicants whose Finnish language skills are still developing. Interest and willingness to learn Finnish is considered an advantage.

We offer you

 • a vantage point in a large university community where you can do meaningful work
 • flexible working opportunities and modern workspaces on campuses
 • a range of benefits for sports, wellbeing, culture as well as a commuting
 • diverse tasks and an encouraging work culture
 • the support of a highly-skilled team of experts and nice colleagues.

The position is open-ended and starts as soon as possible or upon agreement.

The position is located in Metropolia's International Relations. The unit has a staff of approximately a dozen experts and is responsible for services, partnerships and grants related to international mobility, and for developing sustainable, inclusive internationalisation opportunites for all students and staff. The unit is also responsible for the strategic development of Metropolia's internationalisation.

The terms and conditions of employment are outlined in the Sivista general collective agreement for the private and teaching sector.

Inquiries

For more information about the position, please contact Head of International Relations Niina Huovinen, niina.huovinen@metropolia.fi, Tel. 050 596 6900 (available on 17 March 2023 from 12.00 to 16.00 and 24 March 2023 from 13.00 to 16.00).

Applications

Fill out the application, including your CV, no later than 29 March 2023 at www.metropolia.fi/tyopaikat

 

METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Metropolia University of Applied Sciences, Finland’s largest university of applied sciences, educates future professionals in the fields of Business, Culture, Health Care and Social Services, and Technology. Metropolia is a community of 16,700 students and more than 1,000 experts. In Metropolia, people and worlds meet to create insight, expertise and well-being.

As a bold reformer of higher education, we build a sustainable future in close cooperation with businesses and various organisations. As a solution-oriented higher education institution, we support fresh ideas, new innovations and bold experiments. Every year, we conduct more than 100 research and development projects for the good of society and people. Metropolia’s turnover is 111 million euros, of which RDI and business operations represent a growing share.

 Make a difference with us – join Metropolia.

Apply between and
Employment type: Toistaiseksi voimassa oleva

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Muodostamme 16 700 opiskelijan ja yli 1 000 asiantuntijan yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat.     

Olemme korkeakoulutuksen rohkea uudistaja ja rakennamme kestävää tulevaisuutta tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Ratkaisijakorkeakouluna tuemme tuoretta ajattelua, uusia innovaatioita sekä rohkeita kokeiluja. Vuosittain toteutamme yli 100 tutkimus- ja kehityshanketta, yhteiskunnan ja ihmisen parhaaksi. Metropolian liikevaihto on 111 miljoonaa euroa, josta TKI- ja liiketoiminta muodostavat kasvavan osan.

Kun haluat ratkaisijaksi - tule meille. 

Location: Myllypurontie 1
Logo

Kansainvälisten asioiden asiantuntija / International Relations Adviser

Are you sure you want to withdraw this application?

Saving changes
Saving changes
Saved!