Lehtori tai yliopettaja, konetekniikka

Etsimme nyt Oulun ammattikorkeakouluun Tekniikka- ja luonnonvarayksikköön, sähkö,- automaatio- ja konetekniikan osastolle kokoaikaiseen työsuhteeseen Lehtoria tai yliopettajaa

Tehtäviin kuuluvat opetustehtävien lisäksi koulutusympäristöjen ja -valmiuksien kehittäminen yhteistyössä henkilöstömme sekä alan yritysten kanssa.  Opetustehtävät liittyvät konetekniikan ammattiaineiden opetukseen, lisäksi tehtäviin kuuluu opinnäytetöiden ja oppilasprojektien ohjaustehtäviä. Opetettavia aihealueita ovat esimerkiksi koneen osien ja rakenteiden mitoitus, tekninen mekaniikka ja mekaniikkasuunnittelu. Tehtäviin kuuluvat myös kansainvälinen yhteistyö sekä mahdolliset opetuksen kansainväliset kehityshankkeet.

Valittava henkilö osallistuu myös kehityshankkeisiimme projektiorganisaation jäsenenä tai projektipäällikkönä. Lisäksi työnkuvaan voi kuulua myös muita esimiestehtäviä. Hankekantamme on laaja ja kasvava, painottuen vähähiilisiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin, joustavaan tuotantoautomaatioon ja robotiikkaan sekä digipedagogiikkaan.

Haku alkaa ja päättyy
Työsuhteen tyyppi: Toistaiseksi voimassaoleva

Etsimämme henkilö

Yliopettaja:

Edellytämme sinulta ammattikorkeakoulun yliopettajana soveltuvaa jatkotutkintona suoritettua lisensiaatin tutkintoa tai tohtorin tutkintoa. Hakijalta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta koneensuunnitteluun liittyvistä tuotekehitys- tai tuotantotehtävistä. Yliopettajillamme tulee olla suoritettuna vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogiset opinnot. Mikäli valitulla hakijalla ei ole näitä suoritettuna tehtävää vastaanottaessa, tulee opettajan pedagogiset opinnot suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta.

 

Lehtori:

Kelpoisuusvaatimuksena lehtorin tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Hakijalta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta koneensuunnitteluun liittyvistä tuotekehitys- tai tuotantotehtävistä. Edellytämme lisäksi vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta.

 

Arvostamme valmiuksia em. aihealueiden opetukseen, englanninkieliseen opetukseen sekä monimuotoisten opetusmenetelmien käyttöön. Koneensuunnittelun tuotekehitys- ja suunnittelutehtävissä hankittu työkokemus sekä alan tuotekehityksessä sovellettujen simulointimenetelmien ja digitaalisten ratkaisujen hallinta katsotaan hakijalle eduksi. Lisäksi eduksi katsotaan hankekantamme painoaloja tukeva osaaminen, kuten asiantuntemus vähähiilisistä ratkaisuista, moderneista valmistusmenetelmistä, tuotteen elinkaariajattelusta sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisista suunnittelumenetelmistä.

Tarjoamme

 Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Koeajan osalta tehtävän täytössä noudatetaan kulloinkin voimassa olevan työsopimuslain määräyksiä.

Työpaikkahakemus täytetään alta. Hakuaika tehtävään on voimassa 1.9.2022 - 14.10.2022.

Lisätietoja tehtävästä antaa Sähkö- ja automaatiotekniikan ja konetekniikan koulutuspäällikkö Helena Tolonen (helena.tolonen@oamk.fi) puh. 040 141 5122 ja tiimipäällikkö Tero Hietanen (tero.hietanen@oamk.fi) 050 372 9742.

Oulun Ammattikorkeakoulu

Me Oulun ammattikorkeakoulussa onnistumme, sillä kokeilemme rohkeasti uutta emmekä pelkää epäonnistua. Teemme yhdessä avoimesti ja vastuullisesti työtä hyvinvoinnin eteen. Uskomme unelmiin ja toteutamme niitä ympäristöviisaasti.  Olemme 9 000 opiskelijan ja noin 460 työntekijän monialainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö. Meiltä valmistuu osaajia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Tuemme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllämme erityisesti Pohjois-Suomea ja keskitymme painoalojemme mukaisesti vähähiilisiin ja digitaalisiin ratkaisuihin sekä digipedagogiikkaan.

Puhelin: 020 6110200
Sähköposti: hr@oamk.fi
Sijainti: Yliopistokatu 9, 90570 Oulu

 

 

Osoite kartalla

Oletko varma, että haluat peruuttaa tämän hakemuksen?

Muutoksia tallennetaan
Muutoksia tallennetaan
Tallennettu!