Ohjelmapäällikkö, sähkön vähittäismarkkinaratkaisut

Haemme joukkoomme kokenutta ohjelmapäällikköä sähkön vähittäismarkkinoiden tuotealueelle kuuluvaan ratkaisutoimitusohjelmaamme.

Pääset johtamaan käytännön tasolla tiimien kanssa ohjelmaa, joka koostuu useista samanaikaisesti toteutettavista työpaketeista. Ohjelmassa toimitamme asiakkaillemme avainsisältöä ja ohjelmistopäivityksiä heidän liiketoimintaprosessiensa uudistamiseksi sähkön vähittäismarkkinoiden toimialueella. Teet yhteistyötä koko organisaation kanssa niin ohjelmistokehityksen, toimituksen, tuen kuin tuotemäärittelyiden osa-alueilla varmistaaksesi oikean ja oikea-aikaisen toimituksen sekä käyttöönoton kaikille ohjelman kannalta kriittisille toiminnallisuuksille.

Odotamme hakijalta näyttöä onnistuneista ohjelmistotoimitusprojekteista ja versiopäivitysohjelmista laajoissa integraatioita sisältävissä moniasiakasympäristöissä. Arvostamme sähkön vähittäismarkkinoiden tietojärjestelmätuntemusta sekä tuntemusta sähkömarkkinoiden tiedonvaihdosta. Ymmärrät asiakkaiden onnistumisen mahdollistavat tekijät liiketoimintaprosessien murroksessa ja osaat koordinoida muutoksia laajassa asiakastoimitusten kirjossa.

Varmistaaksesi ohjelman onnistumisen, osallistut aktiivisesti myös myynnin ja asiakaskommunikoinnin koordinointiin ja toteutukseen, jotta jokainen asiakkaamme onnistuu kanssamme niin ohjelman vaatimien oikea-aikaisten päätösten tekemisessä kuin ohjelman toteutuksessa.

Ohjelmapäällikön päävastuut:

Ohjelmapäällikön tehtävässä raportoit Enerimin tuotejohtajalle. Vastaat ohjelman onnistumisesta toteuttamalla seuraavien osa-alueiden tehtäviä ohjelmassa:

 • Vähittäismarkkinoiden toimitusohjelman omistajuus ja ohjelmassa toteutettavien prosessien kehitysvastuu, jota tukevat yhteistyö Business Excellence –yksikön ja työpakettien vastuuhenkilöiden kanssa
 • Johtovastuun ottaminen ohjelmassa työpakettien sisällöt yhteen sovittaen, tehokkaan, korkealaatuisen ja toistettavissa olevien asiakastoimitusten läpi viemiseksi.
 • Yhteistyö asiakkaiden ja myynnin kanssa ohjelman sisällön yhteen sovittamiseksi tavoitteiden mukaan sekä päätöstarpeiden tunnistaminen, ajoittaminen ja päätösten haku ohjelman onnistumisen varmistamiseksi
 • Asiakastapaamisiin ja työpakettien toteutukseen liittyviin kokouksiin osallistuminen

Kokemustausta:

Menestyvän ohjelmapäällikön roolissa Enerimillä pääset käyttämään hyväksi jo kertynyttä ja todennettua kokemustasi ja kehittämään kokemustasi eteenpäin seuraavilla osa-alueilla:

 • Moniosaisten ohjelmisto- ja liiketoimintamuutosprojektien toteuttaminen laajoina ohjelmina
 • IPMA tai vastaava projektihallinnan sertifiointi
 • Energia- ja/tai ohjelmistoasiantuntijatiimien johtaminen ja kehittäminen
 • Asiakastavoitteiden ja –vaatimusten sekä markkinavaatimusten kääntäminen selkeäksi kehitys- ja toimitusohjelmaksi resurssisuunnitelmineen
 • Yhteistyö toimialan asiantuntijoiden ja ohjelmistoasiantuntijoiden kanssa erilaisten ja keskenään kilpailevien vaatimusten yhdistämiseksi ja priorisoimiseksi kokonaisvaltaisessa useista toimituksista koostuvassa ohjelmassa
 • Tehokas viestiminen ja ohjelman esilletuonti kaikissa ohjelman sidosryhmissä
 • Asiakaskeskeisessä Scrum- ja Agile-kehitysympäristössä toimiminen

Olemme ylpeitä uudesta brändistämme sekä identiteetistämme ja olemme innostuneita yrityksen uudesta alusta vahvan toimialaa tukevan tuotetarjonnan kanssa. Käytännöllisyys ja kestävät ratkaisut ohjaavat tekemistämme; vaalimalla luottamusta sekä ympäristöystävällisiä ratkaisuja haluamme antaa asiakkaillemme parhaat työkalut menestymiseen. Luotamme siihen, että yhteinen arvopohja auttaa meitä matkallamme tulemaan kansainväliseksi toimijaksi energia-alalla: luottamus, laatu, uteliaisuus, hoito ja SISU: mitä suurempi haaste, sitä kovemmin yritämme! Tarjoamme kaikille työntekijöille joustavat etätyömahdollisuudet sekä tehokkaan organisaation, jossa pääsee kehittymään sekä vahvistamaan omaa osaamistaan.

Mikäli haluat päästä osaksi tulevaisuuden toimialaa ja kehittämään omia taitojasi energisen porukan kanssa, lähetä hakemuksesi viimeistään 20.6.2021.

Kysymyksiä meille? Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää yrityksestä ja avoinna olevasta tehtävästä, voit olla yhteydessä joko Strategy & Research Director Jan Segerstamiin (jan.segerstam@enerim.com) tai toimitusjohtaja Mikko Moilaseen (mikko.moilanen@enerim.com)

Apply between and

Enerim Oy

Enerim mahdollistaa älykkäät energiavirrat kuluttajien, yritysten ja energiainfrastruktuurin välillä. Tarjoamme palveluita ja pilvipohjaisia järjestelmiä, joilla yksinkertaistamme ja tehostamme energiamarkkinatoimintoja asiakkaillemme. Pitkäaikainen kokemuksemme energiamarkkinoiden palveluiden kehittämisestä ja päivittäisestä operoinnista on tehnyt meistä alan parhaita osaajia ja luonut kykymme vastata joustavasti moninaisiin asiakastarpeisiin. Yrityksemme työllistää Suomessa lähes 230 työntekijää ja asiakaskuntaamme kuuluu noin 400 asiakasyritystä.

Aloitimme matkamme palveluyksikkönä yhdessä Pohjoismaiden suurimmista tuotantoyrityksistä ja kasvoimme orgaanisesti energiamarkkinoiden vapautuessa viime vuosikymmenten aikana. Matkan varrella vahvistimme ohjelmistokehitysosaamistamme, mikä mahdollisti skaalautuvan ja modulaarisen ohjelmistoalustan kehittämisen sekä oman palvelutuotantomme, että asiakkaidemme käyttöön.

Are you sure you want to withdraw this application?

Saving changes
Saving changes
Saved!