Osaamisaluepäällikkö

Globaali toimintaympäristön murros haastaa koko yhteiskunnan ja jokaisen suomalaisen jatkuvaan oppimiseen. Jatkuvan oppimisen myötä korkeakoulujen rooli yhteiskunnassa uudistuu ja monipuolistuu.

Metropolian uudessa strategiassa lähestymme jatkuvan oppimisen haastetta kokonaisvaltaisesti ja ihmislähtöisesti tuoden jatkuvan oppimisen saumattomaksi osaksi oppijan arkea. Ytimessä ovat yksilöllinen oppija, oppimisen mahdollistaminen joustavin yksilöllisin oppimisratkaisuin elämän eri tilanteissa sekä laaja-alainen ekosysteemiyhteistyö pääkaupunkiseudun jatkuvan oppimisen toimijoiden kanssa. 

 Myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on murroksessa. TKI-toimintaa muuttavat erityisesti uudenlainen avoin, systeeminen ja vastuullinen toimintalogiikka ja -periaatteet.  Samalla korkeakoulun rooli TKI-toimijana moninaistuu; tiedon tuottajan ja välittäjän rinnalla rooli ekosysteemiyhteistyön mahdollistajana ja edistäjänä kasvaa.

TKI-toiminnan keskiöön nousevat erilaiset globaalit ja yhteiskunnalliset haasteet, joihin etsitään uusia innovatiivisia ratkaisuja ekosysteemiyhteistyön keinoin. Metropolian uudessa strategiassa lähestymme murrosta rohkeasti viiden innovaatiokeskittymän kautta. Ne mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden parissa. Ajattelumme keskiössä on ihminen; rakennamme uusilla ratkaisuilla hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta ihmiselle ja elinympäristöllemme. 

Haemme Hyvinvoinnin osaamisalueelle osaamisaluepäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.11.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Osaamisaluepäällikkönä johdat osaamisalueen toimintaa. Vastaat osaamisalueen tuloksista, henkilöstöstä, muista resursseista, taloudesta ja laadusta ammattikorkeakoulun kaikkien tehtävien osalta. Kehität ja ylläpidät yhteistyötä työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Toteutat osaltasi Metropolian strategiaa jatkuvan oppimisen, TKI-toiminnan ja elinkeinotoiminnan osalta. Linjaorganisaatiossa esimiehesi on jatkuvan oppimisen johtaja. Toimit läheisessä yhteistyössä muiden jatkuvan oppimisen päälliköiden ja innovaatiokeskittymien johtajien kanssa. Metropolian yhteiset palvelut ovat tukenasi.

Haemme osaamisaluepäälliköksi henkilöä, jolla on vahvaa näyttöä asiantuntijaorganisaation tulosvastuullisesta johtamisesta, korkeakoulukontekstissa toimimisesta ja työelämäyhteistyöstä.

Osaamisaluepäälliköltä edellytämme

  • esihenkilö- ja johtamiskokemusta
  • kokemusta korkeakoulun opetustoiminnasta
  • TKI- ja liiketoimintaosaamista
  • talousosaamista
  • kehittämisosaamista
  • vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä näyttöä verkostoitumisesta
  • osaamisalueen substanssialueiden tuntemusta
  • erinomaista suomen kielen taitoa sekä suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa

Hakemukset jätetään sähköiseti ja niihin liitetään CV. Hakemuksessa pyydämme nostamaan esille ensisijaisesti päällikkötehtävän kannalta merkitykselliset tulokset aikaisemmalta työuraltasi ja lisäksi kertomaan, kuinka lähtisit kehittämään tätä tehtävää.

Osaamisaluepäällikön työsuhteeseen sovelletaan Sivistan hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työsuhteen ehtoja.

Lisätietoja antaa jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu, puh. 050 363 6230, tavoitettavissa perjantaina 23.9. klo 9 - 10 ja tiistaina 27.9. klo 16.15 - 17.15

Haku alkaa ja päättyy
Työsuhteen tyyppi: Kokoaikainen, toistaiseksi

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Muodostamme 16 700 opiskelijan ja yli 1 000 asiantuntijan yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat.     

Olemme korkeakoulutuksen rohkea uudistaja ja rakennamme kestävää tulevaisuutta tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Ratkaisijakorkeakouluna tuemme tuoretta ajattelua, uusia innovaatioita sekä rohkeita kokeiluja. Vuosittain toteutamme yli 100 tutkimus- ja kehityshanketta, yhteiskunnan ja ihmisen parhaaksi. Metropolian liikevaihto on 111 miljoonaa euroa, josta TKI- ja liiketoiminta muodostavat kasvavan osan.

Kun haluat ratkaisijaksi - tule meille. 

Sijainti: Myllypurontie 1
Osoite kartalla

Oletko varma, että haluat peruuttaa tämän hakemuksen?

Muutoksia tallennetaan
Muutoksia tallennetaan
Tallennettu!