Professori, sosiaalityö

Haemme Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen SOSIAALITYÖN PROFESSORIA. Työsuhde alkaa 1.5.2024 (tai sopimuksen mukaan). Professorin tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva.  

Professuuri sijoittuu Kokkolaan.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on johtava tutkimukseen perustuvan ja laadukkaan sosiaalityön aikuiskouluttaja. Sen tutkimusta läpäisee ekososiaalinen, hyvinvoinnin ja elinympäristön kokonaisvaltainen tarkastelu. Yksikön sosiaalityön tutkimus on vaikuttavaa ja koskee koko elämänkaarta, erityisesti aikuisten, lasten ja maahan muuttaneiden palveluita ja osallisuutta. Toiminnassa yhdistyy vahva kansainvälisyys ja sitoutuminen alueelliseen näkökulmaan.

Sosiaalityö kohdistuu tieteenalana ja ammatillisena toimintana ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja heikoimmassa asemassa olevien näkökulmasta. Jyväskylän yliopistossa sosiaalityö on osa kielten, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen painoalaa.

Tehtävät ja edellytykset  

Sosiaalityön professorin tehtäviin kuuluu toimia yliopistokeskuksen sosiaalitieteiden yksikön johtajana sekä vastata yhdessä tiimin kanssa sosiaalityön maisteritason opetuksesta, tohtoriopinnoista, tutkimustoiminnasta sekä kansallisesta että kansainvälisestä verkostoitumisesta. Professorin tehtävässä korostuu vahva yhteistyö alueen kuntien, hyvinvointialueiden ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö Jyväskylän yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kanssa on keskeistä. Professori osallistuu aktiivisesti ulkoisen tutkimusrahoituksen hankintaan sekä edistää tieteellisellä toiminnallaan oman tieteenalansa ja yliopistokeskuksen kehittämistä Jyväskylän yliopiston arvojen mukaisesti. 

Professorilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja korkeaa tieteellistä pätevyyttä. Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan tekemät tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset ansiot, kokemus tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta, näytöt edustamansa tutkimusalan kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky. Lisäksi otetaan huomioon hakijan menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnassa, kansainvälinen tieteellinen työskentely, tieteelliset luottamustehtävät ja muu aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa sekä kokemus yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta.

Tehtävässä edellytetään, että hakija on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laillistama sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7§). Lisäksi edellytetään tutkimuksen kohdentuminen siten, että se tukee sosiaalityön oppiaineen profiilia. Johtamisosaaminen katsotaan eduksi.

Tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Tutustu tarkemmin tehtäviin ja kelpoisuusvaatimuksiin: yliopiston johtosääntö ja kielitaito-ohjeistus. Pätevyysvaatimukset on täytettävä ennen hakuajan päättymistä.    

Mitä tarjoamme?  

Osaava ja hyvinvoiva tiedeyhteisö  

Jyväskylän yliopisto on monitieteistä, kansainvälistä huippututkimusta tuottava tiede- ja sivistysyliopisto, jonka tutkimuksen kantavina arvoina ovat luovuuden vaaliminen, tutkimuksen vapaus ja tieteen uudistuminen. Niin kansallisesti kuin kansainvälisesti vaikuttava yliopistomme keskittyy ihmis- ja luonnontieteisiin. Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää.

Palkkaus  

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan.   

Hakeminen

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää  (hakijan nimi tulee mainita tiedoston nimessä, kaikkien liitteiden tulee olla PDF-muodossa).     

1. Ansioluettelo (CV), joka sisältää myös henkilökohtaisen ORCID- tunnisteen (toivotaan TENK:n ohjeen mukaista ansioluetteloa)   

2. Hakemus/motivaatiokirje 

3 Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään  

4. Enintään kymmenen (10) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti  

5. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista  

6. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä 

7. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)  

8. Lyhyt (2-3 sivua) kuvaus siitä, miten hakija aikoo edistää sosiaalityöhön liittyvää tutkimusta ja koulutusta (liitä hakulomakkeella kohtaan muu liite)

Lisätietoja antavat: Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Marko Aittola, marko.m.aittola@jyu.fi, puh. +358 40 7267 865 ja professori Kati Närhi, kati.narhi@jyu.fi, puh. +358 40 8053 330. 
 

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.    

Yliopisto noudattaa vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallisia suosituksia.  

Haku alkaa ja päättyy

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Tieteet kohtaavat Kokkolassa. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on kolmen yliopiston yhteisö, jota hallinnoi Jyväskylän yliopisto. Kampuksella toimivat myös Vaasan yliopisto ja Oulun yliopisto. Yliopistokeskus sijaitsee Kokkolan keskustan tuntumassa kampusalueella.

Aikuiskoulutukseen erikoistuneessa yliopistokeskuksessa tarjotaan maisterin ja tohtorin tutkintoihin johtavaa koulutusta, täydennyskoulutusta ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoja. Tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä yhteistyö lähialueiden toimijoiden kanssa ovat keskeinen osa toimintaa. Yliopistokeskuksessa työskentelee noin 120 asiantuntijaa. 

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Olemme savuton ja tuoksuton työpaikka. Jyväskylän yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.

Sijainti: Talonpojankatu 2B, Kokkola

Tietoa hakijalle

Hakulomaketta ei voi tallentaa keskeneräisenä ilman sen lähettämistä rekrytointijärjestelmään. Voit kuitenkin palata muokkaamaan ja täydentämään hakemustasi sen lähettämisen jälkeen hakuajan päättymiseen saakka. Saat linkin hakemuksesi muokkaamista varten sähköpostiisi, kun olet tallentanut hakemuksesi järjestelmään.

Sinulla on 6 tuntia aikaa työhakemuksesi täyttämiseen ennen aikakatkaisua.

Logo

Professori, sosiaalityö

Oletko varma, että haluat peruuttaa tämän hakemuksen?

Muutoksia tallennetaan
Muutoksia tallennetaan
Tallennettu!