Programvareutvikler

Har du kanskje jobbet noen år og fristes av å komme inn i et stort inhouse-miljø? Vi tilbyr varierte og spennende oppgaver i et sosialt og utviklende fagmiljø.

Geomatikk AS er i kontinuerlig vekst og trenger stadig flere utviklere. Utviklingsavdelingen består av nesten 30 utviklere som jobber tett sammen i et veldig godt fag- og arbeidsmiljø. Hos oss utvikles det blant annet mobil-, web- og kart-løsninger. Vi jobber med å utvikle tjenester og løsninger som beskytter noen av samfunnets nervetråder ved å unngå at kritisk infrastruktur i bakken blir skadet. I hverdagen håndterer vi mye samfunnskritiske data, og vi har derfor stort fokus på informasjonssikkerhet i utviklingsprosessen.

Våre løsninger baserer seg blant annet på .NET Core, Python, Typescript, Angular, Ionic, OpenLayers og PostGis.

Det sosiale er en viktig drivkraft for den faglige utviklingen, vi har god stemning og stor takhøyde. Her har vi stor frihet til å selv definere hva vi skal gjøre, alt fra hvordan vi jobber til hvilke verktøy, teknologier og rammeverk vi bruker. Alle har mulighet til å påvirke og ytre sin mening.

Du kan også lese mer om hvordan det er å jobbe hos oss på våre karrieresider!

Om stillingen:

  • Utvikle nye og videreutvikle eksisterende løsninger
  • Delta i alle ledd i prosessen fra idé til ferdig programvare
  • Jobbe i team med andre utviklere
  • Bidra aktivt til avdelingens kompetanseutvikling

 

Stillingstittel: Utviklere
Frist: Omgående, søknader vurderes fortløpende
Ansettelsesform: Fast
Arbeidssted: Trondheim

 

Send oss en åpen søknad via skjema eller ta kontakt med Elin Leikvang: elin.leikvang@geomatikk.no / tlf. 958 71 960

Første søknadsdato:

Geomatikk AS

Geomatikk beskytter samfunnets nervetråder. Vår visjon er å sikre samfunnet uavbrutt tilgang til kritisk infrastruktur. 

Geomatikk AS opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning med tilknyttede tjenester og programvare. Vi har feltteknikere stasjonert over hele Norge for å være så tett på oppdragene som mulig. Selskapet er landets ledende miljø innen innmåling og dokumentasjon av ledningsnett, GIS-tjenester og dokumentforvaltning. 

Geomatikk AS henvender seg til ledningseiere, entreprenører, offentlig virksomhet og bedrifter i det private næringslivet. Våre tjenester skaper en samhandlingsplattform for netteiere, offentlige myndigheter, graveentreprenører og samfunnet for øvrig, som bidrar til å forenkle deres arbeid, samt unngå at kritisk infrastruktur blir skadet. Våre løsninger er enkle å bruke og gir netteiere og offentlige myndigheter oversikt og kontroll over graveaktiviteten nær deres infrastruktur / på deres grunn. 

Vi er en del av den nordiske Geomatikk-gruppen bestående av fem selskaper som alle verner om samfunnets infrastruktur og bidrar til å skape en digital framtid. London-baserte Hg Capital er majoritetseier i Geomatikk-gruppen.

Logo

Programvareutvikler

Er du sikker på at du vil trekke tilbake denne søknaden?

Lagrer endringer
Lagrer endringer
Lagret!