Varainhankinnan assistentti / Assistent för medelanskaffningen

Kirkkopalvelut
Järvenpääntie 640
Hae tähän työpaikkaan
Haku alkaa ja päättyy

Kirkkopalvelut ry:n hallinnoimat Yhteisvastuukeräys sekä Kotimaanapu etsivät kaksikielistä varainhankinnan assistenttia kuusihenkiseen varainhankinnan tiimiin (nedan på Svenska)

Varainhankinnan tiimin tehtävänä on toteuttaa ja edistää Kirkkopalveluiden varainhankintaa erityisesti Yhteisvastuukeräyksen sekä Kotimaanavun varainhankintabrändien sekä näihin liittyvien toimintojen osalta. Yhteisvastuukeräystä on toteutettu jo vuodesta 1950 ja Kotimaanapua vuodesta 2015 lähtien.  

Varainhankinnan assistentti on keräysten asiakaspalvelun, organisoinnin sekä eri toimintojen ytimessä mahdollistamassa sujuvaa varainhankintaa. Edellytämme, että työskentely sujuu sekä suomen että ruotsin kielellä niin kirjallisesti kuin suullisesti. Tehtävä keskittyy lahjoittaja- ja asiakaspalveluun sekä varainhankinnan tiimin tukitoimiin.

Assistentin tehtäviin kuuluu varainhankinnan aikataulujen, logistiikan ja vuosikellon ylläpitoa. Arvostamme taitoa ottaa haltuun sähköisiä ohjelmia, ylläpitää järjestelmiä ja tukea tiimin jäseniä niiden käytössä.  Tiimi on vielä muotoutumassa, joten työnkuvaa on mahdollista muokata hakijan osaamisen, mielenkiinnon ja valmiuksien pohjalta. Tehtävään voidaan liittää viestinnällisiä ja markkinoinnillisia tehtäviä, kuten verkkosivupäivityksiä, sometilien ylläpitoa, uutiskirjeiden kokoamista sekä digimarkkinoinnin osaamista.  

Työ edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, kehittämismyönteistä työotetta, yhteistyötaitoja, hyviä viestinnällisiä taitoja sekä kykyä tuottaa kirjallista materiaalia. Eduksi katsotaan varainhankinnan, taloushallinnon ja viestinnän osaaminen. Toivomme monipuolista työkokemusta ja tehtävään soveltuvaa vähintään ammattikorkeakoulutasoista koulutusta.

Käytössämme ovat etätyömahdollisuudet sekä liukuva työaika. Tarjoamme työpisteen Kirkkopalvelujen Järvenpään kampuksella. Tiimimme on lähtökohtaisesti hybridimallista työtä tekevä, jossa tiimin jäseniä asuu eri puolilla Suomea, jolloin työtä voi tehdä myös toiselta paikkakunnalta edellyttäen kuitenkin viikoittaista lähipäivää Järvenpäässä. Työ edellyttää ajoittain matkustamista.

Tarjoamme innostuneen tiimin tuen ja kannustavan työilmapiirin. Tavoitteena on, että jokainen tiimin jäsen täydentää omalla osaamisellaan tiimin kokonaissuutta.

Työsuhteen tiedot:
Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen.
Työ alkaa kevään 2023 aikana sopimuksen mukaan. Työehdot määräytyvät yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaan. Voit esittää hakemuksen yhteydessä palkkatoiveesi. Tehtävässä noudatetaan 6 kk mittaista koeaikaa.

Kiinnostuitko tehtävästä? Täytäthän sähköisen hakemuksen 10.2.2023 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa mielellään varainhankinnan päällikkö Eija Kilgast

eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi tai puh. 040 660 2964.

 

Insamlingen Gemensamt ansvar och Kotimaanapu, som förvaltas av Kyrktjänst rf söker en tvåspråkig assistent för medelanskaffningen i sexpersonersteamet för medelanskaffning

Teamet för medelanskaffning har till uppgift att genomföra och främja anskaffningen av medel för Kyrktjänst, särskilt i fråga om varumärkena insamlingen Gemensamt ansvar och Kotimaanapu samt verksamhet i anslutning till dessa. Insamlingen Gemensamt ansvar har genomförts sedan 1950 och Kotimaanapu sedan 2015. 

Assistenten för medelanskaffning är en nyckelperson i kundservicen och organiseringen av insamlingarna samt olika verksamheter och möjliggör en smidig medelanskaffning. Vi förutsätter att assistenten kan arbeta på både finska och svenska såväl skriftligt som muntligt. Uppgiften är inriktad på donations- och kundservice samt stöd till teamet för medelanskaffning.

Assistenten har till uppgift att administrera tidsscheman, logistik och årsklocka för medelanskaffningen.
Vi uppskattar förmåga att ta till sig elektroniska program, administrera system och stödja teammedlemmar i deras användning av programmen och systemen.  Teamet håller fortfarande på att ta form, vilket gör det möjligt att anpassa arbetsbeskrivningen utifrån den sökandes kunnande, intresse och förmåga. Till uppgiften kan fogas kommunikations- och marknadsföringsuppgifter, såsom webbuppdateringar, administration av  konton på sociala medier, sammanställning av nyhetsbrev och kompetens inom digital marknadsföring.  

Arbetet förutsätter förmåga till självständigt arbete, ett utvecklingsorienterat arbetsgrepp, samarbetsfärdigheter, goda kommunikativa färdigheter samt förmåga att producera skriftligt material. Kunnande i fråga om medelanskaffning, ekonomiförvaltning och kommunikation betraktas som en merit. Vi hoppas på sökande med mångsidig arbetserfarenhet och lämplig utbildning på minst yrkeshögskolenivå.

Vi har möjligheter till distansarbete och flexibel arbetstid. Vi erbjuder en arbetsplats på Kyrktjänsts campus i Träskända. Vårt team arbetar i princip enligt en hybridmodell, där teamets medlemmar bor i olika delar av Finland, vilket innebär att man kan arbeta även på en annan ort, men en närarbetsdag per vecka i Träskända förutsätts. Arbetet förutsätter också en del resande.

Vi erbjuder stöd av ett entusiastiskt team och ett sporrande arbetsklimat. Målet är att varje medlem i teamet med sin kompetens kompletterar den helhet som teamet utgör.

Uppgifter om anställningsförhållandet:
Anställningen gäller tills vidare och på heltid.
Arbetet inleds under våren 2023 enligt överenskommelse. Arbetsvillkoren bestäms enligt kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn. Du kan ange löneönskemål i samband med ansökan. Vi tillämpar en prövotid på sex månader.

Intresserad av uppgiften? Skicka in en elektronisk ansökan senast den 10 februari 2023 kl. 16.00.

För mer information, vänligen kontakta Eija Kilgast, chef för medelanskaffningen, eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi eller tfn 040 660 2964.

 

Kirkkopalvelut

Tule töihin yhteisen hyvän työmaalle!

Kirkkopalvelut ry on seurakuntien ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö, hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen tuottaja sekä hyväntekeväisyystoimija. STEP-koulutus on ammattiopisto, kansanopisto ja opintokeskus. STEP-päiväkoti toimii Järvenpään kampuksella. Lastenkoti Valona tarjoaa huolenpitoa Pieksämäellä. Valona Vanhuspalvelut tarjoaa tehostetun palveluasumisen hoitopaikkoja ikäihmisille Pieksämäellä. Organisoimme Yhteisvastuukeräys- ja Seurakuntavaalikampanjan sekä Kotimaanapu.fi-, Ruoka-apu.fi- ja Vapaaehtoistyo.fi -palvelut. Järjestämme Kirkkopäivät ja Tiekirkko-toimintaa. Kirkkopalvelut-konserniin kuuluvat lisäksi mm. Sacrum-Kotimaa Oy sekä Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy. Konsernin kokonaistuotot vuonna 2021 olivat runsaat 42,2 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on yli 400.

Kyrktjänst rf är en riksomfattande samarbets- och serviceorganisation för församlingar och kristna aktörer, en producent av välfärds- och utbildningstjänster samt en välgörenhetsaktör. STEP-utbildningen är ett yrkesinstitut, en folkhögskola och en studiecentral. STEP-daghemmet fungerar på campus i Träskända. Barnhemmet Valona erbjuder omsorg i Pieksämäki. Valona äldreomsorg erbjuder vårdplatser för äldre i form av serviceboende med heldygnsomsorg i Pieksämäki. Vi organiserar kampanjen Gemensamt ansvar och församlingsvalkampanjen samt  tjänsterna Kotimaanapu.fi, Ruoka-apu.fi och Vapaahetoistyö.fi. Vi ordnar kyrkodagar och vägkyrkoverksamhet. I koncernen ingår också bland annat Sacrum-Kotimaa Oy samt Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy. Koncernens totala intäkter uppgick 2021 till drygt 42,2 miljoner euro. Personalstyrkan är över 400.

Ota yhteyttä:

Logo

Varainhankinnan assistentti / Assistent för medelanskaffningen

Oletko varma, että haluat peruuttaa tämän hakemuksen?

Muutoksia tallennetaan
Muutoksia tallennetaan
Tallennettu!