Vauvaperhetyön ohjaaja


Tule meille sijaisuuteen vauvaperheiden terapeuttisiin avo- ja tapaamispalveluihin, eli Auvoon!

Helsingin ensikoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka työskentelee tiivistä tukea tarvitsevien vauva- ja pikkulapsiperheiden kanssa. Odotamme Sinua ilolla osaavaan, oppivaan ja kannustavaan joukkoomme, yhteensä meitä on noin 70 vauva- ja pikkulapsiperhetyötä tekevää ammattilaista!
 

"Auvo tarjoaa Sinulle mahdollisuuden tulla tekemään merkityksellistä ja arvokasta työtä vauva- ja pikkulapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi moniammatillisessa työryhmässä. Auvon palveluvalikoima on monipuolinen ja kullekin asiakkaalle pyritään löytämään paras mahdollinen palvelukokonaisuus, joka joustaa perheen tarpeiden mukaisesti. Jos haluat tehdä monipuolista ja vaihtelevaa työtä niin ryhmissä, yksittäisten perheiden, neuvonnan ym. parissa niin vauvojen kuin aikuistenkin kanssa, sitä meillä Auvossa on tarjolla! Olemme ainutlaatuinen ryhmä- ja yhteisöhenkinen työryhmä, jossa pääset terapeuttiseen työskentelyyn työparina ja koko tiimin kanssa yhdessä vauvojen ja vanhempien parhaaksi!”

Kirsi Roos, vauvaperhetyön esihenkilö, Auvo
 

Vauvaperheiden terapeuttisiin avo- ja tapaamispalveluihin haetaan vauvaperhetyön ohjaajan toimen sijaista 30.4.2023 asti. Työsuhde alkaa 5.9.2022 tai sopimuksen mukaan.

Terapeuttista vauvaperhetyötä toteutetaan perhekohtaisessa työskentelyssä, ryhmäpalveluissa ja vuorovaikutushoidoissa osana asiakkaiden hoito- ja kuntoutusprosesseja sekä vanhemmuuden arviointeja. Tarvittaessa lapsille annetaan suunnitellusti korvaavaa tai korjaavaa hoitoa.

Työskentelemme pääasiassa päivävuoroissa, mutta myös säännöllisesti ilta-, yö- ja viikonloppuaikoina. Työryhmässämme painotetaan työryhmä- ja työparityöskentelyä sekä reflektoivaa ja kehittävää työotetta. Perustyömme tavoitteena on kiintymyssuhteen syntyminen lapsen ja vanhemman välille, vanhemmuuden herääminen ja vahvistuminen sekä arkielämän taitojen oppiminen ja vahvistaminen perheissä, jossa vanhempien eriasteiset mielenterveyspulmat ja traumataustat voivat vaarantaa lapsen ikätasoisen kasvun ja kehityksen. 

Käytännön työmme tapahtuu yksikön/yhdistyksen tiloissa Vantaalla Myyrmäessä ja Helsingissä Vallilassa, perheiden kotona tai kotiympäristössä sekä kuntien tarjoamissa toimitiloissa. 

Haemme sosiaali- tai terveysalan ammattilaista, jolla on vähintään ammattikorkeakoulutasoinen koulutus. Myös loppuvaiheen opiskelijat voidaan ottaa haussa huomioon. Arvostamme ymmärrystä ja kiinnostusta työskennellä mielenterveyden-, traumaattisten kokemusten tai muutoin haasteellisten elämäntilanteiden parissa kamppailevien vauvaperheiden parissa ja osaamista näillä osa-alueilla. Toivomme kehittävää työotetta sekä ymmärrystä asiakkaiden osallisuudesta ja sen merkityksestä. Sinulla on rohkeutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti sekä kykyä dialogiseen ja reflektoivaan työotteeseen.

Tarjoamme sinulle antoisan ja merkityksellisen työn vauvaperheiden hyväksi, joka mahdollistaa ammatillisen kasvun. Helsingin ensikodissa panostamme koulutukseen, työhyvinvointiin ja uuden kehittämiseen. Työhön kuuluvat säännöllinen ja laadukas työnohjaus sekä esihenkilön ja työryhmän tuki. Palkkaus on yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukainen G 25 (2554,98-2908,85 €/kk) + 82,35 €. Työaika on 100 %.

Haku alkaa ja päättyy

Työsuhde-etuihimme kuuluvat muun muassa

  • Laadukas työterveyshuolto ikäohjelmineen ja mielenterveyttä tukevine palveluineen
  • Hyvät työnohjaus- ja koulutusmahdollisuudet
  • Kuukausittainen työmatkojen kulukorvaus
  • Vuosittaiset liikunta- ja kulttuurisetelit (200 €)
  • Pitkät lomat (toimialan yleisiä työehtosopimuksia pidemmät, sovelletaan pitkien lomien työehtosopimusta vuodelta 1993)
  • Laitosateriointimahdollisuus, ateriointi työpaikalla työajalla


Tehtävää koskevat tiedustelut

Vauvaperhetyön esihenkilö Kirsi Roos, puh. 040 574 6490 (1.8.2022 alkaen). Hae tehtävään sähköisesti tämän ilmoituksen kautta.

Tehtävään valitun tulee ennen työsuhteen alkua esittää itseään koskeva rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Edellytämme tartuntatautilain (1227/2016) mukaiset rokotukset alle 1-vuotiaiden kanssa työskenteleville, sekä koronarokotussuojan. Tehtävässä edellytetään voimassa olevaa hygieniapassia. Helsingin ensikoti on savuton työpaikka.

 

Helsingin ensikoti ry, vauvaperheiden terapeuttiset avo- ja tapaamispalvelut

Helsingin ensikoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka tukee vauvaa odottavia ja pienten lasten perheitä, jotta jokainen lapsi saa hyvän alun elämälleen. Olemme rohkea ja muuttuvassa toimintaympäristössä yhteiskuntaan vaikuttava järjestö, joka reagoi vauvaperheiden elämässä ilmeneviin epäkohtiin. Olemme toivon ja osaamisen yhteisö, jossa on aktiivisia kansalaistoimijoita ja hyvinvoiva henkilöstö.

Vauvaperheiden terapeuttisten avo- ja tapaamispalveluiden työmuotoja ovat:

Päivä-Ensikoti, jossa toteutetaan intensiivistä ja korjaavaa ryhmäkuntoutusta vauvaperheen vanhemman uupumukseen, masennukseen tai arjen toimimattomuuteen. Kokonaisuuteen kuuluu myös isien ja lasten ryhmätoiminta. 
Kotona tehtävä Ensikoti-kuntoutus, johon sisältyy viikoittainen ryhmätoiminta.
Vauvaperheiden tapaamispalvelu, jossa tuotetaan lakisääteistä lapsien ja vanhempien valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottu-ja vaihtoja perheille, joissa on 0-3-vuotias lapsi. Toiminnan rinnalla toteutetaan vanhemmuustyöskentelyä pitkittyneiden ja haastavien ero- ja huoltoriitojen vanhemmille.

Näiden lisäksi tarjoamme seuraavia palveluita:  

Baby blues -neuvonta- ja matalan kynnyksen palveluissa vastataan vanhempien vauva-arjen haasteita koskeviin kysymyksiin, sekä tehdään yhteistyötä mm. perhekeskusten tai muiden avoimien lapsiperhepalveluiden kanssa.
Doula-synnytystukihenkilötoiminnassa koordinoidaan ja ohjataan vapaaehtoistoimintaa.
Höyhensaari-jaksot, joissa tuetaan lapsen uni-valverytmiä kolmen vuorokauden yövytyshoidoissa. 
Erilaisia ryhmämenetelmiä mm. HoiLei ja Ihmeelliset vuodet -ryhmiä.

Osa vauvaperheiden terapeuttisten avo- ja tapaamispalveluiden tuottamista palveluista on Ensi- ja turvakotien liiton koordinoimaa Vaativaa vauvatyötä. 

 

Puhelin: 040 574 6490
Sijainti: Nokiantie 2-4
Osoite kartalla

Oletko varma, että haluat peruuttaa tämän hakemuksen?

Muutoksia tallennetaan
Muutoksia tallennetaan
Tallennettu!